.:مُحَجَبه بآش بآنـو ، بِگُذآر دَر بِزَنَند و پُشـتـِ دَر بِمآنَنـد:. 

cafe-webniaz.ir cafe-webniaz.ircafe-webniaz.ir

بگذار تمام دنیا مسخره ات کنند!
خودت را
چادرت را
سیاه بودنش را
چهره بدون آرایشت را

می ارزد به یک لبخند رضایت مهدی فاطمه عجل الله

گذشت آن زمان که نفت را طلای سیاه میگفتند
اینروزها طلا تویی

طعنه ها دلسردت نکند بانو با افتخار در کوچه های شهر قدم بزن

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست