وقتی میگیم خدا کند که بیایی شایدایشان می فرماید خدا کند که بخواهید
اللهم عجل لوالیک الفرج

[http://www.aparat.com/v/hLgVi]