و چادر سرکردنت انتقام کربــــــــــــــــــلا ست


چـــــــــــــــــادر تو تلافی غروبی است
 

که در آن روز به زور چادر ازسر زنان حرم پیامبر می کشیدند  

 

چادر تو میراث خون دلهای خیمه نشینان ظهر عاشوراست 

 

و چادر سرکردنت به همین سادگی . ست...
برچسب ها :
چـــــــــــــــــادرانتقام کربــــــــــــــــــلاتلافی غروبی ,