باشد قبول


حجاب محدود کننده است


ولی مگر ما محدودیت پناهگاه را


در مقابل خطری که تهدیمان میکند به جان نمیخریم؟؟؟

منبع : رسانه دختران چادری
برچسب ها :
حجاب ,  حیا ,  محدودیت حجاب ,  من حجاب را دوست دارم ,