تا به حال به این فکر کردی چقدر اینگونه زیبایی؟؟؟

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/1/16/12/1421397386056592.jpg

شکلک های محدثه


تو خاصی…

آخر مثل تو کم پیدا میشود

تو با حجابت قلب ها را نشانه گرفته ای!!!

انقدر سیاهی چادر زیبایت میکند

که نمیتوانم وصفش کنم

تو دردانه خدایی

که خدا تاجی از حجاب را بر سرت نهاد

تا کمتر خودت را نمایان کنی!!!

و زیبایی هایت را در اختیار چشم هر کس بگذاری

منبع : 1جملهبرچسب ها :
حجاب ,  متن ادبی حجاب ,  iranian women ,  چادرانه ,